Zinnen met «bekendmaakte»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bekendmaakte en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het duurde een lange week voordat de jury de 12 halve finalisten bekendmaakte, waaronder Jon. »
« In 1859, toen Charles Darwin zijn evolutietheorie bekendmaakte, was de wetenschap nog niet op de hoogte van het bestaan van genen en dna. »
« Toen Hoyle zijn laatste bevindingen bekendmaakte op een bijeenkomst van wetenschappers van de Royal Society (de nationale academie van wetenschappen van het Verenigd Koninkrijk) in Londen en vroeg of iemand twijfels had, stond Hawking langzaam op, leunend op een wandelstok. »
« Alvorens zich uit Paraguay terug te trekken, kon Belgrano met verschillende militaire leiders overleggen, aan wie hij in Buenos Aires de idealen van de Meirevolutie bekendmaakte. Dit droeg bij tot het op gang komen van een ideeënbeweging in Asunción, die er in juni 1811 in slaagde gouverneur Velazco af te zetten en een plaatselijke regeringsjuntà te vormen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022