6 zinnen met «professionele»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord professionele en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Deze lerares geeft hen honderd procent van haar professionele aandacht, aandacht die gericht is op de karakters en waarden van haar leerlingen, evenals op hun mentale processen, hun vermogen om zich schriftelijk uit te drukken, en hun literaire scherpzinnigheid. »
« Intussen kreeg Julie's professionele carrière een nieuwe impuls. »
« Volgens de huidige gegevens (beschikbaar via de Transatlantic Slave Trade Database, opgezet en bijgehouden door professionele historici van de slavenhandel) zouden meer dan twaalf miljoen mensen tot slaaf zijn gemaakt en naar de Nieuwe Wereld zijn vervoerd van de 16e tot het begin van de 19e eeuw. »
« Dat gezegd hebbende, onderging de Europese samenleving aanzienlijke veranderingen, en Marx had gelijk toen hij de nieuwe professionele middenklasse, de bourgeoisie, aanwees als de drijvende kracht achter veel van die veranderingen. »
« In de cockpit nam kapitein Lancaster, een ervaren 41-jarige piloot met 11.000 professionele vlieguren, de linkerstoel in. »
« Martin Bangemann, toenmalig minister van Financiën van de Duitse regering, deed deze berichten echter af als leugens die voortkwamen uit professionele jaloezie van de kant van de Amerikanen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022