5 zinnen met «gastheer»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gastheer en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Mijn gastheer rukte aan mijn mouw om me op te jagen. »
« Verbaasd en opgetogen antwoordde ik namens de gastheer: "Natuurlijk! »
« Mijn gastverplichtingen waren vervuld en mijn gastheer nam me mee uit eten in een restaurant in de buurt van mijn motel, waar ik nog niet had ingecheckt. »
« De ober, die mijn gastheer met een air van bestudeerde arrogantie aansprak, overhandigde de fles met een neerbuigend: "Monsieur? »
« Onze gastheer toostte op de Sovjet-Amerikaanse vriendschap. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022