6 zinnen met «vestigde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vestigde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In 1054 vestigde de oostelijke tak van het christendom, geleid door de patriarch van Constantinopel (een titel die ruwweg overeenkomt met de paus van de westerse kerk), zijn centrum in Constantinopel en nam de Griekse taal aan voor zijn diensten. »
« Hij vestigde ook handelsposten in China en Japan. »
« De Nederlandse West-Indische Compagnie vestigde op haar beurt kolonies op Aruba, Bonaire en Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. »
« Zijn beleid in de jaren 1660 tot 1680 vestigde en ondersteunde de Restauratiekolonies: de Carolinas, New Jersey, New York, en Pennsylvania. »
« Enheduanna schreef een reeks lofzangen op de goden waarmee zij zich vestigde als de eerste vrouwelijke dichteres in de opgetekende geschiedenis, waarin zij Innana prees en op een bepaald moment de hulp van de goden inriep tijdens een periode van politieke onrust. »
« De heerser van de stad Thebe herenigde het koninkrijk en vestigde zich als de nieuwe koning (Mentuhotep II, r. 2060 - 2010 v. Chr.). »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022