8 zinnen met «vlees»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vlees en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vee werd geslacht en het vlees werd gerookt of gezouten om het te bewaren. »
« Een uitgekiende cocktail van vlees, meel, fruit en groenten staat garant voor gezondheid en een lang leven. »
« De eiwitten die in vlees en groenten worden aangetroffen, verschillen van die welke in mensen worden aangetroffen en zijn wellicht niet bruikbaar voor direct menselijk gebruik. »
« In alle gevallen zijn de basis-eiwitelementen opgenomen, d.w.z.: vlees, eieren en zuivelprodukten; granen, peulvruchten en groenten. De combinaties kunnen oneindig zijn. »
« In wezen gaat het erom vlees of een zuivelproduct te combineren met een graansoort. »
« De waarde van wol daalde van 1929 tot 1932 met 60%, maar de waarde van vlees werd niet zo zwaar getroffen. Melkveehouders verhoogden de productie van boter en kaas om te proberen de toenemende problemen het hoofd te bieden, maar slaagden daar niet in. »
« Zo konden zij jagen en zich beschermen tegen dieren die veel betere natuurlijke wapens hadden, en (door koken) vlees eten dat rauw onverteerbaar zou zijn geweest. »
« Terzijde zij opgemerkt dat de theorie dat specerijen gewild waren omdat zij de smaak van bedorven vlees maskeerden, pertinent onjuist is; Europeanen in de Middeleeuwen en de Renaissance aten geen bedorven voedsel. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022