6 zinnen met «geslacht»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geslacht en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vee werd geslacht en het vlees werd gerookt of gezouten om het te bewaren. »
« Lactobacillus is een geslacht van microaerofiele, niet-motiele, koolhydraat-fermenterende, melkzuurproducerende bacteriën. »
« Eén gebied van de archaïsche Griekse cultuur heeft een extra aandachtspunt: het geslacht. »
« Hij was moralistisch over het geslacht en de goddelijkheid van keizers en stelde het beleid in dat alle eden moesten zweren op de goddelijkheid van de keizer. »
« In de 16e eeuw vestigde Henry's geslacht, de Tudors, een steeds machtiger Engelse staat, grotendeels gebaseerd op een pragmatische alliantie tussen de koninklijke regering en de adel, de landadel die de meeste politieke macht op lokaal niveau in handen had. »
« Wetten die loonsverschillen uitsluitend op grond van geslacht verbieden, werden pas op zijn vroegst aan het eind van de 19e eeuw ingevoerd, en zelfs toen werden ze nog maar zelden gehandhaafd). »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022