5 zinnen met «zijne»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zijne en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij begreep heel goed dat als zijn plan zou mislukken, hij verantwoordelijk zou zijn voor de desintegratie van meer dan een paar families, waaronder de zijne. »
« Iedere man die een stuk land bezit dat hij het zijne kan noemen, voelt zich een echte man in de wereld. »
« Schatz legde de zijne op de toonbank en de immigratieagent controleerde het zorgvuldig. »
« Hawking besloot dus een idee dat hij al een tijdje in zijn hoofd had in de praktijk om te zetten. Hij zou een populair wetenschappelijk boek schrijven. Maar niet zomaar een boek. Het zijne zou een bestseller worden, en het zou zoveel mogelijk lezers bereiken. »
« Discussies over grensgeschillen tussen buurstaten zijn bijvoorbeeld nuttig om deze kwestie te observeren. In deze gevallen claimen de betrokken staten een deel van het grondgebied dat ieder als het zijne beschouwt. Op die manier oefent elk zijn soevereine macht uit, het recht om zijn gezag uit te oefenen over een gebied en de mensen die er wonen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022