8 zinnen met «begonnen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord begonnen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In 1325 begonnen zij met de bouw van Tenochtitlán op een eiland in het Texcocomeer. »
« Portugese handelaren begonnen zich al snel rond het fort te vestigen en stichtten de stad Elmina. »
« Aan het eind van de 16e eeuw begonnen enkele Engelse leden van de kerk echter te ijveren voor verdere hervormingen. Bekend als Puriteinen, werkten zij aan het uitwissen van alle overblijfselen van het katholicisme uit de Kerk van Engeland. »
« In het begin van de zeventiende eeuw begonnen rijke Engelse kooplieden en de landadel hun middelen te bundelen om vennootschappen op aandelen te vormen. »
« De Engelsen begonnen ook kleine eilanden in het Caribisch gebied te koloniseren, een invasie in het Spaans-Amerikaanse rijk. »
« Engelse Puriteinen begonnen ook de Amerika's te koloniseren in de jaren 1620 en 1630. »
« Na verloop van tijd begonnen zij zich echter meer te baseren op observatie van de natuurlijke wereld dan op de Schrift. »
« Alle Restauratie-kolonies begonnen als eigendomskolonies, dat wil zeggen dat de koning elke kolonie aan een vertrouwd individu, familie of groep gaf. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022