6 zinnen met «samenleving»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord samenleving en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In Zuid-Amerika was de meest ontwikkelde en complexe samenleving die van de Inca's, wier naam "heer" of "heerser" betekent in de Andes-taal, het Quechua. »
« In een agrarische samenleving bepalen de seizoenen het ritme van het leven. »
« Vanwege de clandestiene aard van de Afrikaanse samenleving, werd "wij" geassocieerd met het dorp en de familieleden, terwijl "zij" alle anderen omvatte. »
« Adams betoogde dat de wetteloosheid van de menigte de reactie van de soldaten vereiste, en dat een samenleving zonder recht en orde niets voorstelde. »
« De republikeinse elitaire revolutionairen hadden geen volledig nieuwe samenleving voor ogen; traditionele ideeën en categorieën van ras en geslacht, orde en fatsoen bleven stevig verankerd onder de leden van hun bevoorrechte klasse. »
« In het begin van de jaren 1820 begon de eerbied voor de afstamming in de Amerikaanse samenleving af te nemen. Een nieuw soort eerbied - voor de wil van de meerderheid in plaats van voor een heersende klasse - deed zijn intrede. »
diccio-o.com - 1998 - 2022