7 zinnen met «medicijnen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord medicijnen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zonder sanitaire voorzieningen en medicijnen stierven veel mensen aan ziekten die wij nu als onbeduidend beschouwen; slechts weinigen werden vijfenveertig jaar. »
« Hoewel hij lusteloos was van de preoperatieve medicijnen, was de bezorgdheid over zijn operatie van zijn gezicht af te lezen. »
« Een van de meest effectieve medicijnen voor de behandeling van chronisch brandend maagzuur is omeprazol (Prilosec). »
« In juni verlieten Rona en haar moeder het ziekenhuis met wat medicijnen voor haar wonden en maakten de lange reis naar huis. »
« In augustus was zijn voorraad medicijnen bijna op. »
« De biochemicus en fysioloog Hans Selye, geboren in 1907 in Wenen - later genaturaliseerd tot Canadees - en die medicijnen studeerde in Praag, Parijs en Rome, gebruikte de term stress voor het eerst in een essay dat in 1936 werd gepubliceerd in het Londense tijdschrift Nature. »
« Drie generaties mannen in mijn familie gingen medicijnen studeren. Dat was de traditie, en ik wist dat ik die zou voortzetten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022