Zinnen met «horige»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord horige en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het leven van een horige was moeilijk. Vrouwen stierven vaak in het kraambed, en misschien een derde van de kinderen stierf voor het vijfde levensjaar. »
« Een horige is een boer die wettelijk gebonden is aan het land waarop hij werkt - hij kan het land niet verlaten om elders beter werk te zoeken en leeft in een toestand die veel weg heeft van slavernij. »
« Petersburg als nieuwe keizerlijke hoofdstad. De militaire hervormingen van Peter de Grote waren ingrijpend - in 1705 stelde hij de dienstplicht in, waarbij elke twintigste horige voor het leven in zijn legers moest dienen, en hij zag toe op de opbouw van de Russische marine vanaf nul. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022