7 zinnen met «enige»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord enige en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De katholieke kerk, de enige kerk in Europa in die tijd, bezat ook grote stukken land en werd zeer rijk door het innen van niet alleen tienden (belastingen bestaande uit 10 procent van de jaarlijkse winst) maar ook pachtgelden van haar landerijen. »
« De enige wapens die zij hebben zijn rietstengels, doorgesneden in zaad, met een scherpe stok aan het eind, en zij zijn bang om ze te gebruiken. »
« Indianen waren niet de enige bron van goedkope arbeidskrachten in de Amerika's; tegen het midden van de zestiende eeuw vormden Afrikanen een belangrijk element van het arbeidslandschap en produceerden zij de handelsgewassen suiker en tabak voor de Europese markten. »
« Voordien bevond de enige koloniale vice-admiraliteitsrechtbank zich in het verre Halifax, Nova Scotia, maar met drie plaatselijke rechtbanken konden smokkelaars doeltreffender worden berecht. »
« In de koloniën was thee het enige product dat onderworpen was aan Townshend's verfoeilijke heffingen. »
« William Franklin, de enige overlevende zoon van Benjamin Franklin, bleef trouw aan de Kroon en het Keizerrijk en werd koninklijk gouverneur van New Jersey, een positie die hij met de hulp van zijn vader verwierf. »
« Hoewel de industrialisatie en de marktrevolutie enige verbeteringen brachten in het leven van de arbeidersklasse, kwamen deze radicale veranderingen de arbeiders niet zozeer ten goede als de middenklasse en de elites. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022