Zinnen met «dele»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord dele en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ten dele komt dit doordat optimisten en pessimisten met dezelfde uitdagingen en teleurstellingen worden geconfronteerd, maar op heel verschillende manieren. »
« Voor het welslagen van dit plan was het van belang dat er een juiste verhouding was tussen immigranten die werkten en immigranten die eigendom waren. De plannen van de Nieuw-Zeelandse Compagnie mislukten ten dele omdat deze verhouding nooit werd bereikt; er waren altijd meer arbeiders dan werkgevers. »
« Een belangrijke verandering in het Egyptische geloof is dat de heersers van het Middenrijk nog steeds beweerden, althans ten dele, goddelijk te zijn, maar zij benadrukten ook hun menselijkheid. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022