7 zinnen met «pas»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord pas en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tegen 1450 stond een pas verjongde Europese samenleving aan de vooravond van een enorme verandering. »
« De strijd om de Heilige Landen eindigde pas toen de kruisvaarders in 1291 hun mediterrane bolwerk te Akko (in het huidige Israël) verloren en de laatste christenen enkele jaren later het gebied verlieten. »
« De Nederlandse Republiek, of Holland, werd opgericht in 1581 maar pas in 1648 door Spanje als onafhankelijk erkend, en werd al snel een machtige kracht in de wedloop om koloniën en Atlantische rijkdommen. »
« Toch importeerden de Europeanen pas in de jaren 1590 tabak in grote hoeveelheden. In die tijd werd het de eerste echt mondiale handelswaar; Engelse, Franse, Nederlandse, Spaanse en Portugese kolonisten verbouwden het voor de wereldmarkt. »
« Het pas uitgebreide Britse imperium betekende een grotere financiële last, en de groeiende oorlogsschuld was een grote bron van zorg. »
« Het Congres stelde de artikelen van de Confederatie op in 1777, maar keurde ze pas officieel goed in 1781. De vertraging van vier jaar illustreert hoe moeilijk het was om de dertien staten het eens te laten worden over een nationaal regeringsplan. »
« Helaas stierf hij pas drie jaar later onder nog steeds omstreden omstandigheden, voordat hij een volledig verslag kon schrijven van wat de expeditie had ontdekt. »
diccio-o.com - 1998 - 2022